SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním slova „ano“ u kolonky „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti AZ Lony s.r.o., Kozovazy 12, Mochov (dále jen správce) a to:
a) v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa
b) za účelem marketingových a obchodních aktivit správce a jeho pověřených; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb;
c) po dobu nezbytně nutnou nebo do doby odstoupení od toho souhlasu,
d) Jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu může být vůči společnosti AZ Lony, s.r.o. učiněno písemně či elektronicky.
e) Po celou dobu zpracovávání osobních údajů máte k nim přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu.

31.12.2020
Vážení přátelé, naši milí hosté! Přejeme Vám, do roku nového, hlavně hodně všeho dobrého! Lásku, zdraví, dobré lidi, ať kolem sebe máte a života si naplno užíváte! Ať máte sk(LONY) zapomenout na to špatné a sejdeme se opět na statku, to je přeci jasné!

Více…

16.11.2020
Svatomartinskou husu jste si u nás na statku vychutnat nemohli, ale na Mikuláše bychom se sejít již mohli, co říkáte?:-) Zkusíme se všichni těšit!!!

Více…

Cashback Loyalty Partner