PF 2021

31.12.2020

Vážení přátelé, naši milí hosté!

Přejeme Vám, do roku nového,

hlavně hodně všeho dobrého!

Lásku, zdraví, dobré lidi, ať kolem sebe máte

a života si naplno užíváte!

Ať máte sk(LONY) zapomenout na to špatné

a sejdeme se opět na statku, to je přeci jasné!