SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním slova “ano” u kolonky “Souhlasím se zpracováním osobních údajů” uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti AZ Lony s.r.o., Kozovazy 12, Mochov (dále jen správce) a to:
a) v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa
b) za účelem marketingových a obchodních aktivit správce a jeho pověřených; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb;
c) po dobu nezbytně nutnou nebo do doby odstoupení od toho souhlasu,
d) Jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu může být vůči společnosti AZ Lony, s.r.o. učiněno písemně či elektronicky.
e) Po celou dobu zpracovávání osobních údajů máte k nim přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu.


Cashback Loyalty Partner